СОУ ПЕРО НАКОВ

Образованието на идните генерации приоритет на нашето училиште
Активности

Активности

Различни активности за поттик на личниот развиток на учениците ...
Соработка

Соработка

Училиштето има воспоставено соработка со училишта од други градови и држави...
Менаџерски тим

Менаџерски тим

За успешно менаџирање и работење на училиштето во моментов се грижи.....

Добредојдовте на нашата
веб страница

Мисија
Мисијата на нашето училиште оди во правец на комплексна воспитно-образовна работа која ќе резултира со поттикнување на личниот развој на ученикот и наставникот во безбедна и ненасилна средина, во атмосфера на меѓусебна доверба, како и градење на одговорни и ефикасни личности добро подготвени за натамошно школување или за конкурирање на пазарот на трудот, што значи задоволување на развојните потреби на учениците во согласност со воспитно-образовни стандарди.
Визија
Сакаме нашето училиште да понуди различни активности за поттик на личниот развиток на учениците преку.....

Средно општинско Училиште "Перо Наков"

Комплексна воспитно-образовна работа која ќе резултира со поттикнување на личниот развој на ученикот и наставникот во безбедна и ненасилна средина

Нашите активности

Реализирање и на многу проекти и посета на многу семинари, се со цел за подобро образование и едукација на нашите идни генерации

Активности
0
Награди
0
Проекти
0
Признанија
0
cta-logo

Децата се нашата иднина

За подобро образование

Copyright © 2017 Elkom Grup | web design | hosting solutions. All rights reserved.

Search