Активности

СОУ Перо наков

 
 
 
 
 
"Секогаш е побогат оној кој зборува повеќе јазици и познава повеќе култури."
Денеска, активот по англиски јазик организираше културолошка презентација на мал дел од обичаите за празникот Halloween. Во училишниот хол беше поставен штанд со изработки од учениците. Во реализација на оваа воннаставна активност, учествуваа и дел од наставниците од текстилна струка.
313404678_486695946817889_6098139854898286367_n.jpg313401422_486695990151218_2210052240462164469_n.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 

По повод Месецот на книгата, на ден 20.10.2022 г. во просториите на СОУ„Перо Наков“ – Куманово се одржа поетско-ликовна средба сосрпската поетеса и сликарка Наташа Радосављевиќ – Нара, која пишува и објавува двојазична поезија (на српски и на македонски јазик).Одговорни за подготовка и реализација на активноста беа наставниците по Македонски јазик и литература. Оваа активност беше реализирана со цел да се придонесе за популаризација на читањето меѓу учениците, да се развие љубов кон поетската уметност, да се поттикне креативниот потенцијал на учениците за читање и пишување и да се продлабочи соработката со српската заедница како дел од нашето мултикултурно општество. На средбата присуствуваа ученици од прва и трета година.

 

11111.jpg3.jpg4.jpg

 

Copyright © 2017 Elkom Grup | web design | hosting solutions. All rights reserved.

Search