Соопштенија

СОУ Перо наков

 

 

 

 

 

 

 

 

oglas_ekskurzija_22-23.png

 

 

 

 

 

 

 

Соопштение за вонредни ученици!
Сите кандидати кои имаат право да полагаат матура (државна матура или завршен испит) најдоцна до 30.11.2022год да пријават проектна задача кај предметен наставник и истата да ја пријават кај наставник одговорен за вонредни ученици во училиштето или на маил This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или на тел 075 205625.

Сите кандидати можат да пријават испити за декемвриска испитна сесија !

Copyright © 2017 Elkom Grup | web design | hosting solutions. All rights reserved.

Search